Сильнейшие теннисисты СССР

Сильнейшие теннисисты СССР
десятка сильнейших теннисистов по годам.


Ж е н щ и н ы:
1927. 1. Теплякова, 2. Е. Александрова (М.), 3. Т. Суходольская, 4. З. Клочкова (обе - Л.), 5. С. Мальцева (М.).
1928. 1. Мальцева, 2. Александрова, 3. Теплякова, 4. Суходольская, 5. О. Федоровская (Л.).
1929. 1. Мальцева, 2. Теплякова, 3. Александрова, 4. Федоровская, 5. В. Шлупп (Л.).
1930. 1. Теплякова, 2. Александрова, 3. Т. Шершова (М.), 4. Федоровская, 5. Клочкова.
1931. 1. Теплякова, 2. Александрова, 3. Шершова, 4. Мальцева, 5. Т. Гаголаури-Атанасян (Тб.).
1932. 1. Мальцева, 2. Шершова, 3. Александрова, 4. Гаголаури-Атанасян, 5. М. Мейер (Л.).
1933. 1. Теплякова, 2. Александрова, 3. Мальцева, 4. Клочкова, 5. Мейер.
1934. 1. Теплякова, 2. Клочкова, 3. Белоненко, 4. Е. Шехтер (Л.), 5. А. Сурначева (М.).
1935. 1. Теплякова, 2. Мейер, 3. Белоненко, 4. О. Ольсен (М.), 5. Александрова.
1936. 1. Теплякова, 2. Белоненко, 3. Коровина, 4. О. Калмыкова (Киев), 5. Александрова.
1937. 1. Теплякова, 2. Коровина, 3. Калмыкова, 4. Белоненко, 5. Т. Налимова (Л.).
1938. 1. Теплякова, 2. Коровина, 3. Калмыкова, 4. Белоненко, 5. Налимова, 6. З. Черятова, 7. Н. Пылаева, 8. Ольсен, 9. Е. Забелина (все - М.), 10. Александрова.
1939. 1. Теплякова, 2. Белоненко, 3. Коровина, 4. Калмыкова, 5. Налимова, 6. Шершова, 7. Забелина, 8. Александрова, 9. Пылаева, 10. Ольсен.
1940. 1. Коровина, 2. Теплякова, 3. Налимова, 4. Белоненко, 5. Ольсен, 6. Э. Тис, 7. Д. Иолко (обе - Л.), 8. Г. Кондратьева (М.), 9. Александрова, 10. Клочкова.
1943. 1. Налимова, 2. Белоненко, 3. Коровина, 4. Клочкова, 5. А. Нифонтова (М.), 6. Черятова, 7. Е. Чувырина, 8-9. А. Горина, Н. Грингаут (обе - М.), 10. Забелина.
1944. 1. Коровина, 2. Белоненко, 3. Налимова, 4. Горина, 5. Калмыкова, 6. Нифонтова, 7. Н. Лео (М.), 8. Грингаут, 9. Кондратьева, 10. Черятова.
1945. 1. Коровина, 2. Белоненко, 3. Горина, 4. Нифонтова, 5. Калмыкова, 6. Лео, 7-9. Александрова, Грингаут, Шершова, 10. Черятова.
1946. 1. Калмыкова, 2. Белоненко, 3. Коровина, 4. Налимова, 5. Лео, 6. Черятова, 7. Горина, 8. Грингаут, 9. Нифонтова, 10. Клочкова.
1947. 1. Калмыкова, 2. Горина, 3. Коровина, 4. Белоненко, 5. Налимова, 6. Нифонтова, 7. Лео, 8. К. Борисова (М.), 9. Черятова, 10. Кондратьева.
1948. 1. Белоненко, 2. Калмыкова, 3. Коровина, 4. Лео, 5. Кондратьева, 6. Н. Ветошникова (Л.), 7. Грингаут, 8. Налимова, 9. Нифонтова, 10. Борисова.
1949. 1. Белоненко, 2. Коровина, 3. Налимова, 4. Калмыкова, 5. Ветошникова, 6. Борисова, 7. Лео, 8. Кондратьева, 9. Горина, 10. Грингаут.
1950. 1. Белоненко, 2. Коровина, 3. Калмыкова, 4. Чувырина, 5. Борисова, 6. Налимова, 7. Лео, 8. Кондратьева, 9. Горина, 10. Ветошникова.
1951. 1. Чувырина, 2. Борисова, 3. Белоненко, 4. Кондратьева, 5. Калмыкова, 6. Коровина, 7. Лео, 8. Горина, 9. Налимова, 10. Нифонтова.
1952. 1. Чувырина, 2. Налимова, 3. Коровина, 4. А. Кузьмина, 5. В. Филиппова (обе - М.), 6. Белоненко, 7. Кондратьева, 8. Н. Байрачная (Х.), 9. Ветошникова, 10. Л. Преображенская (М.).
1953. 1. Чувырина, 2. Кузьмина, 3. Борисова, 4. Белоненко, 5. Коровина, 6. Налимова, 7. Филиппова, 8. Кондратьева, 9. Преображенская, 10. Байрачная.
1954. 1. Чувырина, 2. Кузьмина, 3. Белоненко, 4. Филиппова, 5. Коровина, 6. М. Емельянова (М.), 7. В. Кузьменко-Титова (Киев), 8. Налимова, 9. Байрачная, 10. Борисова.
1955. 1. Преображенская, 2. Кузьменко-Титова, 3. Филиппова, 4. Белоненко, 5. Р. Кирсанова (М.), 6. Емельянова, 7. В. Тамм (Тл.), 8. Чувырина, 9. Кузьмина, 10. Е. Ларина-Бантле (М.).
1956. 1. Кузьменко-Титова, 2. Преображенская, 3. Филиппова, 4. Чувырина, 5. Емельянова, 6. Ларина-Бантле, 7. Тамм, 8. Т. Вяли-Марья (Тл.), 9. Кирсанова, 10. Кузьмина.
1957. 1. Емельянова, 2. Филиппова, 3. Кузьменко-Титова, 4. Преображенская, 5. Ларина-Бантле, 6. Чувырина, 7. Н. Сумарокова, 8. Тамм, 9. Дмитриева, 10. Вяли-Марья.
1958. 1. Кузьменко-Титова, 2. Ларина-Бантле, 3. Дмитриева, 4. Филиппова, 5. В. Трошкина (Р/Д), 6. Преображенская, 7. И. Рязанова-Ермолова (Тб.), 8. Чувырина, 9. Тамм, 10. Емельянова.
1959. 1. Дмитриева, 2. Кузьменко-Титова, 3. Преображенская, 4. Рязанова-Ермолова, 5. Ларина-Бантле, 6. Филиппова, 7. Трошкина, 8. Чувырина, 9. Сумарокова, 10. Кирсанова.
1960. 1. Кузьменко-Титова, 2. Дмитриева, 3. Преображенская, 4. Рязанова-Ермолова, 5. Ларина-Бантле, 6. Филиппова, 7. В. Даугирде-Сатик (Рига), 8. Бакшеева, 9. Р. Абжандадзе (Тб.), 10. Трошкина.
1961. 1. Дмитриева, 2. Филиппова, 3. Бакшеева, 4. Кузьменко-Титова, 5. Преображенская, 6. Даугирде-Сатик, 7. Абжандадзе, 8. Рязанова-Ермолова, 9. Трошкина, 10. Тамм.
1962. 1. Дмитриева, 2. Преображенская, 3. Трошкина, 4. Рязанова-Ермолова, 5. Бакшеева, 6. А. Сорокина-Ильина (Баку), 7. Филиппова, 8. С. Асписова (М.), 9. Абжандадзе, 10. Т. Киви (Тл.).
1963. 1. Дмитриева, 2. Рязанова-Ермолова, 3. Преображенская, 4. Трошкина, 5. Бакшеева, 6. Кузьменко-Титова, 7. Е. Потанина (М.), 8. Т. Таранова (Киев), 9. Асписова, 10. Киви.
1964. 1. Дмитриева, 2. Кузьменко-Титова, 3. Трошкина, 4. Киви, 5. Рязанова-Ермолова, 6. Бакшеева, 7. Филиппова, 8. Т. Сооме-Симсон (Тл.), 9. А. Иванова (Тб.), 10. Л. Преображенская.
1965. 1. Сооме-Симсон, 2. Дмитриева, 3. Киви, 4. Бакшеева, 5. Абжандадзе, 6. Рязанова-Ермолова, 7. Иванова, 8. Потанина, 9. М. Кулль (Тл.-М.), 10. Т. Чалко (М.).
1966. 1. Бакшеева, 2. Кулль, 3. Иванова, 4. Абжандадзе, 5. Дмитриева, 6. Рязанова-Ермолова, 7. Киви, 8. Морозова, 9. Сооме-Симсон, 10. Чалко.
1967. 1. Бакшеева, 2. Дмитриева, 3. Морозова, 4. Абжандадзе, 5. Иванова, 6. Киви, 7. Сооме-Симсон, 8. Р. Исланова (М.), 9. Кузьменко-Титова, 10. А. Еремеева (Л.).
1968. 1. Киви, 2. Бакшеева, 3. Морозова, 4. Дмитриева, 5. Исланова, 6. Еремеева, 7. М. Чувырина (М.), 8. Абжандадзе, 9. Сооме-Симсон, 10. Иванова.
1969. 1. Морозова, 2. Киви, 3. М. Чувырина, 4. Бакшеева, 5. Кулль, 6. Еремеева, 7. Исланова, 8. Е. Изопайтис (М.), 9. З. Янсоне (Рига), 10. Иванова.
1970. 1. Морозова, 2. Янсоне, 3. Еремеева, 4. Иванова, 5. Кулль-Соболь, 6. Таранова, 7. Изопайтис, 8. Киви-Пармас, 9. Исланова, 10. Н. Тухарели (Тб.).
1971. 1. Морозова, 2. Бакшеева, 3. М. Крошина (А-А.), 4. Е. Бирюкова (Баку), 5. Еремеева, 6. Изопайтис, 7. Дмитриева, 8. Янсоне, 9. Е. Гранатурова (М.), 10. Иванова.
1972. 1. Бирюкова, 2. Морозова, 3. Крошина, 4. Еремеева, 5. Дмитриева, 6. М. Чувырина, 7. Гранатурова, 8. Киви-Пармас, 9. Иванова, 10. Л. Карпова (А.-А.).
1973. 1. Крошина, 2. Морозова, 3. М. Чувырина, 4. Бакшеева, 5. Гранатурова, 6. Бирюкова, 7. Иванова, 8. Л. Зинкевич (Тл.), 9. Еремеева-Красько (Л.), 10. Киви-Пармас.
1974. 1-2. Крошина, Морозова, 3. Гранатурова, 4. . Чмырева (М.), 5. Бакшеева, 6. М. Чувырина, 7. Киви-Пармас, 8. Зинкевич, 9. А. Филинова (А.-А.), 10. Бирюкова.
1975. 1-2. Крошина, Морозова, 3. Чмырева, 4. Гранатурова, 5. Бакшеева, 6. Бирюкова, 7. Зинкевич, 8. М. Чувырина, 9. С. Корзун (Блр.), 10. Красько.
1976. 1. Морозова, 2. Чмырева, 3. Г. Бакшеева, 4. Гранатурова, 5. М. Чувырина, 6. Бирюкова, 7. Красько, 8. Зинкевич, 9. Исланова, 10. Е. Гишиян (Баку).
1977. 1. Крошина, 2. Морозова, 3. Бирюкова, 4. Гранатурова, 5. Чмырева, 6. Бакшеева, 7. Н. Бородина (Мн.), 8. И. Шевченко (Рига), 9. М. Чувырина, 10. Красько.
1978. 1. Гранатурова, 2. Чмырева, 3. Шевченко, 4. Бакшеева, 5. Крошина, 6. Бородина, 7. Бирюкова, 8. Гишиян, 9. М. Чувырина, 10. Е. Елисеенко (Дн.).
1979. 1. Морозова, 2. Бирюкова, 3. Чмырева, 4. Гранатурова, 5. Бородина, 6. Бакшеева, 7. О. Зайцева (М.), 8. Крошина, 9. Шевченко, 10. Л. Макарова (Моск. обл.).
1980. 1. Морозова, 2. Макарова, 3. Бородина, 4. Бакшеева, 5. Гишиян, 6. Елисеенко, 7. Ю. Сальникова (М.), 8. Зайцева, 9. Чмырева, 10. Крошина.
1981. 1. Елисеенко, 2. Макарова, 3. Крошина, 4. Гишиян, 5. Ю. Сальникова, 6. Зайцева, 7. Бородина, 8. Чмырева, 9. Бакшеева, 10. Красько.
1982. 1. Макарова, 2. Бородина, 3. С. Чернева (М.), 4. Елисеенко, 5. Ю. Сальникова, 6. Н. Авдеева (Киев), 7. Гишиян, 8. Ю. Кашеварова (М.), 9. Чмырева, 10. Зайцева
1983. 1. Елисеенко, 2. Чернева, 3. Авдеева, 4. Л. Савченко (Лв.), 5. Макарова, 6. Н. Рева (М.), 7. Зайцева, 8. Ю. Сальникова, 9. Кашеварова, 10. Бородина.
1984. 1. Елисеенко, 2. Савченко, 3. Рева, 4. Ю. Сальникова, 5. С. Чернева-Пархоменко, 6. В. Мильвидская (М.), 7. Макарова, 8. Гишиян, 9. О. Лифанова (М.), 10. Авдеева.
1985. 1. Савченко, 2. Елисеенко, 3. Ю. Сальникова, 4. Н. Быкова (М.), 5. Л. Макарова-Эшманова, 6. Авдеева, 7. Гишиян, 8. Пархоменко, 9. Мильвидская, 10. Рева.
1986. 1. Савченко, 2. Н. Зверева (Мн.), 3. Пархоменко, 4. Быкова, 5. Ю. Сальникова, 6. Авдеева, 7. Л. Месхи (Тб.), 8. Мильвидская, 9. Елисеенко, 10. Е. Манюкова (М.).
1987. 1. Зверева, 2. Савченко, 3. Месхи, 4. Н. Медведева (Киев), 5. Быкова, 6. Мильвидская, 7. Пархоменко, 8. А. Халатян (Ер.), 9. Манюкова, 10. Елисеенко.
1988. 1. Зверева, 2. Савченко, 3. Месхи, 4. Быкова, 5. Медведева, 6. Пархоменко, 7. Манюкова, 8. Эшманова, 9. Мильвидская, 10. Е. Рыжикова (Киев).
1989. 1. Зверева, 2. Савченко, 3. Месхи, 4. Медведева, 5. Е. Брюховец (Од.), 6. Мильвидская, 7. Е. Погорелова (М.), 8. Манюкова, 9. О. Иванова (Л.), 10. Л. Митрофанова (Киш.).
1990. 1. Зверева, 2. Месхи, 3. Савченко, 4. Медведева, 5. Брюховец, 6. Манюкова, 7. Мильвидская, 8. А. Блумберга (Рига), 9. Н. Билецкая (Н. Каховка), 10. Т. Игнатьева (Мн.).
1991. 1. Месхи, 2. Зверева, 3. Савченко, 4. Медведева, 5. Брюховец, 6. Манюкова, 7. Ю. Сальникова-Апостоли, 8. Мильвидская, 9. Игнатьева, 10. Макарова.

М у ж ч и н ы:
1927. 1. Кудрявцев, 2. Е. Тихонов, 3. Н. Иванов, 4. Е. Ованесов, 5. Б. Ульянов, 6. В. Вербицкий (все - М.), 7. В. Мультино, 8. В. Косяков (оба - Л.), 9. А. Правдин, 10. Н. Бочаров (оба - М.)
1928. 1. Кудрявцев, 2-5. Вербицкий, Иванов, Мультино, Тихонов, 6-8.Новиков, Правдин, Ульянов, 9. Ованесов, 10. А. Дементьев (М.).
1929. 1. Кудрявцев, 2. Ованесов, 3. Мультино, 4. Новиков, 5. Вербицкий, 6. Правдин, 7. Тихонов, 8. Иванов, 9. Бочаров, 10. Ульянов.
1930. 1. Кудрявцев, 2-4. Иванов, Мультино, Ованесов, 5. Правдин, 6-7. Бочаров, Тихонов, 8. В. Левыкин, 9.Б. Шпигель (оба - Л.), 10. П. Чистов (М.).
1931. 1. Кудрявцев, 2. Мультино, 3. Чистов, 4. Иванов, 5. Негребецкий, 6. А. Мдивани (Тб. - Л.), 7. Тихонов, 8. Ованесов, 9. К. Заржецкий (М.), 10. В. Серебрянников (Тб.).
1932. 1. Негребецкий, 2. Мультино, 3. Кудрявцев, 4. Иванов, 5. Чистов, 6. Мдивани, 7. Левыкин, 8. Заржецкий, 9. Н. Джаксон (М.), 10. Тихонов.
1933. 1. Кудрявцев, 2. Новиков, 3. Негребецкий, 4. Мультино, 5. Чистов, 6. Мдивани, 7. Заржецкий. 8. Джаксон, 9. Иванов, 10. Бочаров.
1934. 1. Кудрявцев, 2. Новиков, 3. Мультино, 4. Негребецкий, 5. Чистов, 6. Д. Синючков, 7. Н. Алферов (оба - М.), 8. Мдивани, 9. Заржецкий, 10. Джаксон.
1935. 1. Новиков, 2. Негребецкий, 3-4. Мультино, Синючков, 5. Мдивани, 6. Чистов, 7. А. Гуляев (М.), 8. Джаксон, 9. Е. Шайер (Од.), 10. Л. Мищенко (Л.).
1936. 1. Новиков, 2. Кудрявцев, 3. Негребецкий, 4. Мультино, 5. Мищенко, 6. Гуляев, 7. Джаксон, 8. Чистов, 9. Синючков, 10. Шайер.
1937. 1. Новиков, 2. Кудрявцев, 3. Негребецкий, 4. Шайер, 5. Чистов, 6. Синючков, 7. Мультино, 8. Б. Гольденов (Киев), 9. Мищенко, 10. С. Котов (Киев).
1938. 1. Новиков, 2. Негребецкий, 3. Кудрявцев, 4. Мищенко, 5. Шайер, 6. Синючков, 7. Чистов, 8-10. А. Вельц, Заржецкий, З. Зигмунд (все - М.).
1939. 1. Новиков, 2. Негребецкий, 3. Мищенко, 4-5. Синючков, Чистов, 6. Шайер, 7. Заржецкий, 8. Джаксон, 9. Зигмунд, 10. Алферов.
1940. 1. Ю. Гебда (Лв.), 2. Новиков, 3. Озеров, 4. Мищенко, 5. Шайер, 6. Негребецкий, 7. Зигмунд, 8. Синючков, 9. Вельц, 10. Джаксон.
1943. 1. Новиков, 2. С. Белиц-Гейман (М.), 3-4. Мищенко, Синючков, 5. Озеров, 6. В. Павлов (М. - Л.), 7. Е. Корбут (М.), 8. О. Алас (Тл.), 9. Джаксон, 10. Л. Михайлов (М.).
1944. 1. Озеров, 2. Новиков, 3. Зигмунд, 4. Негребецкий, 5. Алас, 6-8. Белиц-Гейман, Корбут, Синючков, 9. Э. Крее (Тл.), 10. Чистов.
1945. 1. Озеров, 2. Белиц-Гейман, 3. Корбут, 4. Новиков, 5. Негребецкий, 6. Зигмунд, 7. Б. Крупенников, 8. И. Элердашвили (оба - Тб.), 9. Алас, 10. Гольденов.
1946. 1. Озеров, 2. Новиков, 3. Негребецкий, 4. Корбут, 5. Белиц-Гейман, 6. М. Корчагин (М.), 7. Мищенко, 8. П. Майданский (Л.), 9. Элердашвили, 10. Алферов.
1947. 1. Негребецкий, 2. Озеров, 3. Корбут, 4. Новиков, 5. С. Андреев (М.), 6. Зигмунд, 7. Корчагин, 8. Белиц-Гейман, 9. Алас, 10. Майданский.
1948. 1. Новиков, 2. Зигмунд, 3. Негребецкий, 4. Озеров, 5. Алас, 6. Корбут, 7. Андреев, 8. Белиц-Гейман, 9. Корчагин, 10. Майданский.
1949. 1. Негребецкий, 2. Озеров, 3. Андреев, 4. Б. Новиков, 5. Корчагин, 6. Корбут, 7. И. Новиков (М.), 8. Белиц-Гейман, 9. Мищенко, 10. Алас.
1950. 1. Негребецкий, 2. Озеров, 3. Андреев, 4. Б. Новиков, 5. Корчагин, 6. Корбут, 7. Мищенко, 8. С. Фридлянд (Киев - М.), 9. А. Лукирский (Л.), 10. Белиц-Гейман.
1951. 1. Озеров, 2. Андреев, 3. Негребецкий, 4. Корбут, 5. Корчагин, 6. Фридлянд, 7. Лукирский, 8. В. Ураевский (Тб.), 9. Белиц-Гейман, 10. Мищенко.
1952. 1. Андреев, 2. Корбут, 3. Озеров, 4. Негребецкий, 5. Фридлянд, 6. Лукирский, 7. Корчагин, 8. Б. Новиков, 9. Ураевский, 10. Белиц-Гейман.
1953. 1. Озеров, 2. Андреев, 3. Корчагин, 4. Корбут, 5. Лукирский, 6. Фридлянд, 7. Белиц-Гейман, 8. Б. Новиков, 9. Негребецкий, 10. И. Гагер (Уж.)
1954. 1. Андреев, 2. Корчагин, 3. Озеров, 4. Гагер, 5. Лукирский, 6. Фридлянд, 7. Б. Новиков, 8. М. Новик (М.), 9. В. Кизеветтер (Л.), 10. Ураевский.
1955. 1. Андреев, 2. Озеров, 3. Корчагин, 4. Лукирский, 5. В. Анисимов (Р/Д - Клнгр.), 6. Фридлянд, 7. Кизеветтер, 8. Ураевский, 9. А. Бойцов (Л.), 10. Гагер.
1956. 1. Андреев, 2. Корчагин, 3. М. Мозер (Киев), 4. Озеров, 5. Бойцов, 6. Гагер, 7. Лукирский, 8. Анисимов, 9. С. Мирза (М.), 10. Фридлянд.
1957. 1. Андреев, 2. А. Потанин (Л.), 3. Фридлянд, 4. Бойцов, 5. Анисимов, 6. Мозер, 7. Озеров, 8. Т. Лейус, 9. Э. Кедарс (оба - Тл.), 10. Мирза.
1958. 1. Андреев, 2. Потанин, 3. Бойцов, 4. С. Лихачев (Баку), 5. Фридлянд, 6. Анисимов, 7. Озеров, 8. Мозер, 9. Лейус, 10. Мирза.
1959. 1. Мозер, 2. Лейус, 3. Потанин, 4. Андреев, 5. Анисимов, 6. Лихачев, 7. Р. Сивохин (Р/Д - Киев), 8. Озеров, 9. Фридлянд, 10. Мирза.
1960. 1. Мозер, 2. Потанин, 3. Лихачев, 4. Лейус, 5. Андреев, 6. Анисимов, 7. Сивохин, 8. Б. Колобов (М.), 9. Мирза, 10. Вяч. Егоров (М.).
1961. 1. Сивохин, 2. Лейус, 3. Мирза, 4. Потанин, 5. Лихачев, 6. Я. Пармас (Тл.), 7. Егоров, 8. Колобов, 9. Андреев, 10. Анисимов.
1962. 1. Потанин, 2. Лейус, 3. Мозер, 4. Сивохин, 5. Егоров, 6. Лихачев, 7. Пармас, 8. Метревели, 9. Н. Мдзинаришвили (Тб.), 10. Мирза.
1963. 1. Лейус, 2. Метревели, 3. Мозер, 4. Лихачев, 5. Сивохин, 6. Егоров, 7. Потанин, 8. Пармас, 9. Мдзинаришвили, 10. Анисимов.
1964. 1. Лейус, 2. Метревели, 3. Егоров, 4. Лихачев, 5. Сивохин, 6. А. Иванов (Л.), 7. Мозер, 8. Потанин, 9. Я. Юшка (Рига - М.), 10. Мдзинаришвили.
1965. 1. Лейус, 2. Метревели, 3. Егоров, 4. Пармас, 5. Лихачев, 6. Сивохин, 7. Мозер, 8. А. Иванов, 9. А. Юхвельт (Тл.), 10. Потанин.
1966. 1. Метревели, 2. Егоров, 3. Лейус, 4. Сивохин, 5. Лихачев, 6. А. Иванов, 7. Пармас, 8. А. Бекунов, 9. В. Коротков (оба - М.), 10. Т. Какулия (Тб.).
1967. 1. Метревели, 2. Егоров, 3. Лейус, 4-7. А. Иванов, Какулия, Коротков, Лихачев, 8. Сивохин, 9. Мозер, 10. П. Ламп (Тл.).
1968. 1. Лейус, 2. Метревели, 3. Лихачев, 4. Егоров, 5. Коротков, 6. А. Иванов, 7. Ан. Волков (М.), 8. акулия, 9. Юшка, 10. В. Песчанко (Сочи).
1969. 1. Метревели, 2. Лейус, 3. Волков, 4. Коротков, 5. Егоров, 6. В. Пальман (Л.), 7. Лихачев, 8. Сивохин, 9. А. Иванов, 10. Песчанко.
1970. 1. Метревели, 2. Лейус, 3. Лихачев, 4. Волков, 5. Ламп, 6. Егоров, 7. Коротков, 8. Ш. Тарпищев (М.), 9. Песчанко, 10. Х. Сепп (Тл.).
1971. 1. Метревели, 2. Лейус, 3. Егоров, 4. Коротков, 5. Волков, 6. Сепп, 7. Какулия, 8. Е. Бобоедов (Р/Д), 9. Лихачев, 10. А. Иванов.
1972. 1. Метревели, 2. Какулия, 3. Коротков, 4. Тарпищев, 5. Волков, 6. Лейус, 7. А. Иванов, 8. Ламп, 9. Лихачев, 10. Егоров.
1973. 1. Метревели, 2. Какулия, 3. Лихачев, 4. Волков, 5. Тарпищев, 6. Коротков, 7. Егоров, 8. Ламп, 9. Лейус, 10. Бобоедов.
1974. 1. Метревели, 2. Какулия, 3. Волков, 4. Коротков, 5. Егоров, 6. Ламп, 7. Р. Ахмеров (Баку), 8. В. Борисов (М.), 9. Лихачев, 10. К. Пугаев (М.).
1975. 1. Метревели, 2. Пугаев, 3. Какулия, 4. Волков, 5. Борисов, 6. Бобоедов, 7. А. Богомолов, 8. Егоров, 9. Коротков, 10. Ахмеров.
1976. 1. Метревели, 2. Какулия, 3. Борисов, 4. Волков, 5. Пугаев, 6. А. Коляскин (Дн.), 7. Э. Ланге (Тл.), 8. Егоров, 9. Коротков, 10. Ахмеров.
1977. 1. Метревели, 2. Какулия, 3. Борисов, 4. Коротков, 5. Пугаев, 6. Ахмеров, 7. Волков, 8. С. Грузман (Лв.), 9. Богомолов, 10. Коляскин.
1978. 1. Метревели, 2. Какулия, 3. Борисов, 4. Коляскин, 5. Грузман, 6. Ахмеров, 7. Волков, 8. Пугаев, 9. Ю. Филев (Дн.), 10. Богомолов.
1979. 1. Борисов, 2. Зверев, 3. Ахмеров, 4. Волков, 5. Пугаев, 6. Грузман, 7. Богомолов, 8. Бобоедов, 9. Коляскин, 10. О. Гаврилов (Киев).
1980. 1. Борисов, 2. Пугаев, 3. Метревели, 4. А. Зверев (Сочи), 5. С. Леонюк (Мн.), 6. Волков, 7. Ахмеров, 8. Грузман, 9. Богомолов, 10. А. Садков (Л.).
1981. 1. Пугаев, 2. Борисов, 3. Зверев, 4. Богомолов, 5. Леонюк, 6. Филев, 7. Гаврилов, 8. Грузман, 9. А. Завгородний (Р/Д), 10. Волков.
1982. 1. А. Зверев (М.), 2. Пугаев, 3. Борисов, 4. Богомолов, 5. Ахмеров, 6. Леонюк, 7. Филев, 8. И. Тихонко, 9. А. Демиденко (оба - Мн.), 10. Гаврилов.
1983. 1. Борисов, 2. Зверев, 3. Пугаев, 4. Леонюк, 5. Филев, 6. Г. Дзелде (Рига), 7. Ахмеров, 8. Г. Авдеев (Киев), 9. А. Залужный (Лв.), 10. А. Сууртхал (Тл.).
1984. 1. Зверев, 2. Борисов, 3. Леонюк, 4. Пугаев, 5. А. Чесноков (М.), 6. Тихонко, 7. Демиденко, 8. Дзелде, 9. А. Долгополов (Киев), 10. А. Зилгалвис (Рига).
1985. 1. Чесноков, 2. Зверев, 3. Пугаев, 4. Ал. Волков (Клнгр.), 5. Леонюк, 6. Авдеев, 7. Дзелде, 8. А. Ольховский (М.), 9. А. Высанд (Тл.), 10. И. Крочко (Уж.).
1986. 1. Чесноков, 2. Зверев, 3. Долгополов, 4. Дзелде, 5. Леонюк, 6. Ал. Волков, 7. Высанд, 8. Ольховский, 9. Крочко, 10. Филев.
1987. 1. Чесноков, 2. Ал. Волков, 3. Ольховский, 4. Высанд, 5. Зверев, 6. Дзелде, 7. В. Габричидзе (Тб.), 8. Долгополов, 9. Крочко, 10. Ломанов (М.).
1988. 1. Чесноков, 2. Ал. Волков, 3. А. Черкасов (Уфа), 4. Ольховский, 5. Высанд, 6. Зверев, 7. Крочко, 8. Д. Поляков (Х.), 9. Дзелде, 10. Габричидзе.
1989. 1. Чесноков, 2. Ал. Волков, 3. Черкасов, 4. Ольховский, 5. Поляков, 6. А. Филимонов (Рига), 7. Дзелде, 8. Высанд, 9. С. Скакун (Мн.), 10. Д. Качарава (Тб.).
1990. 1. Чесноков, 2. Черкасов, 3. Ал. Волков, 4. Ольховский, 5. Поляков, 6. Высанд, 7. Габричидзе, 8. Скакун, 9. Качарава, 10. Филев.
1991. 1. Чесноков, 2. Черкасов, 3. Ал. Волков, 4. Поляков, 5. Ольховский, 6. Габричидзе, 7. А. Медведев (Киев), 8. А. Меринов (М.), 9. Скакун, 10. А. Рыбалко (Киев).Наибольшее число раз в десятку сильнейших теннисистов СССР входили:
у мужчин -
Б. Новиков (21),
Э. Негребецкий (20),
А. Метревели и Н. Озеров - по 18;

у женщин -
Н. Белоненко ( 20),
Г. Бакшеева (19),
Г. Коровина (17).

Чаще других десятки сильнейших возглавляли:
у мужчин -
Метревели (12 раз),
Новиков и Е. Кудрявцев - по 7;

у женщин -
Н. Теплякова (10),
О. Морозова (8),
А. Дмитриева ( 5).

Теннис СССР

  • Обратная связь

Советский теннис

1955, 1958, 1959, KEDARS EERIK, Ken Rosewall, Lewis Hoad, Александр Правдин, Альфред Губер, Анджела Бакстон, Анджела Мортимер, Андрей Потанин, Анна Дмитриева, Антонина Кузьмина, Бадж Патти, Бекхэмский турнир, Борис Фоменко, Валерия Кузьменко, Вера Филиппова, Виктор Анисимов, Виктор Коллегорский, Виталий Брызгалин, Всесоюзная теннисная секция, Всесоюзные зимние соревнования теннисистов, Всесоюзные юношеские соревнования по теннису, Всесоюзный тренерский совет по теннису, Галина Зубко, Галина Кондратьева, Галина Коровина, Гамильтон Ричардсон, Гарри Холмэн, Дорис Харт, Евгений Корбут, Елизавета Чувырина, Зденек Зикмунд, Ивар Шиц, Ирина Рязанова, Константин Масс, Лариса Преображенская, Луиза Броу, Лью Хоуд, Маргарита Блюмкинова, Мариам Кенноли, Михаил Корчагин, Михаил Мозер, Надежда Славинская-Белоненко, Нидулис Лазда, Николай Озеров, Нил Фрэзер, Нина Теплякова, Поль Реми, Пьер Дармон, Раиса Кирсанова, Роберт Ригс, Российский Олимпийский комитет, Роузуолл Кен, Сара Кук, Свен Давидссон, Светлана Блюмкинова, Семен Белиц-Гейман, Семен Фридлянд, Сергей Андреев, Сергей Лихачев, Софья Мальцева, Татьяна Налимова, Тони Моттрам, Тоомас Лейус, Уимблдон, Ульф Шмидт, Фрэнк Седжмен, Харри Каламяэ, Чемпионат СССР по теннису, Ширчей Фрай, Эвальд Крее, Эдуард Негребецкий, Элвуд Кук, Эльси Гибсон, Эшли Купер, Як Пармас, большой шлем, дневник самоконтроля спортсмена, женская сборная СССР по теннису, журнал Русский спорт, кинограмма, кубок Дэвиса СССР, малый теннис, парная игра в теннис, первенство Москвы по теннису, плэтформтеннис, подача в теннисе, подготовка теннисиста, спартакиада народов СССР, теннис рейтинг, теннис упражнения, турнир Лондонского королевского клуба, удар в теннисе, упражнения для большого тенниса, чемпионка Советского Союза, эстония теннис

Популярное